Betul Çetin

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DANIŞAN AÇIK RIZA FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’da yer alan haklarım konusunda Veri sorumlusu tarafından hazırlanan Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu veya bu hususta görevlendirilmiş yetkili kişi/kişiler tarafından kişisel verilerimin korunması süreci hakkında detaylı olarak bilgilendirildim.

Bu Kapsamda kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ve hasta yakını durumu halinde bu kişi/kişiler tarafından verilecek kişisel ve özel kişisel verilerimin  de; Veri sorumlusu tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Hasta Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçların gerçekleştirilebilmesi için Veri sorumlusu tarafından,

Konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgilendirildiğimi ve aydınlatıldığımı beyan ederek onay veriyorum.

Ücretsiz ön değerlendirme sonrası danışmanlık almak ister misiniz?

Size nasıl yardımcı olabilirim?